Chevy Malibu Forum: Chevrolet Malibu Forums - View Profile: SBUBandit

SBUBandit SBUBandit is offline

CMF Veteran Member

  Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. balackobama
  04-08-2016 08:41 PM - permalink
  balackobama
  “Nếu không muốn, sao em lại ướt nhiều như vậy?” Ân Hạo đưa ngón tay dính mật dịch
  bôi lên má cố, vô cùng tuyệt vọng nói: “Đây không phải là em cũng muốn anh chứng
  minh sao?”
  Cô mở lớ máy chạy bộ điện cùng
  giàn tập tạ
  bàn bóng bàn
  tập ngực
  tập bụng
  tập vai

  n hai mắt sững sờ nh́n động tác của anh, cô không thể tin được, thứ ẩm ướt
  Dính trên ngón tay anh chính là từ nơi mềm mại của cô.
  “Tôi…”
  “Anh biết em nghĩ ǵ, muốn lăo công yêu thương em thậ

  About Me

 • About SBUBandit
  Location
  Lapeer, MI
 • What's Your Ride?
  Vehicle Information
  Year
  2010
  Malibu
  Malibu LE9/4T45
  Color
  Silver Ice Met.
 • Signature

  Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: Today 11:30 AM
 • Join Date: 01-12-2014
 • Referrals: 0

  Friends

Showing Friends 1 to 2 of 2
 • Cocaine
  • Cocaine is offline
 • Mali-Bu man
  • Mali-Bu man is offline

  Mentions

05-06-2016
11:56 AM - JohnathanM mentioned SBUBandit in post Re: Slight to Heavy Vibration between 45-55 MPH
... of your wheels? SBUBandit, I'll see about r...
03-16-2016
07:51 PM - JohnathanM mentioned SBUBandit in post Re: Auto headlights with Always Bright Dash?
... that being one. SBUBandit, I did double check...

  Quotes

05-24-2016
06:52 PM - SBUBandit quoted Herb Flinkman in post Re: Excessive Wind Noise
Hello, I just bought a 2015 Mali...
10:26 AM - SBUBandit quoted moses21 in post Re: LS upgrade to LTZ
so will i be able to swap ou...
05-11-2016
07:04 AM - SBUBandit quoted nutcrunch in post Re: Use RockAuto for New Parts
If I need parts right away the...
05-07-2016
12:58 PM - JohnathanM quoted SBUBandit in post Re: Slight to Heavy Vibration between 45-55 MPH
No need, if it has covers that...
05-06-2016
12:40 PM - SBUBandit quoted JohnathanM in post Re: Slight to Heavy Vibration between 45-55 MPH
SBUBandit, I'll see about re...
11:56 AM - JohnathanM quoted SBUBandit in post Re: Slight to Heavy Vibration between 45-55 MPH
... of your wheels? SBUBandit, I'll see about r...
09:27 AM - SBUBandit quoted JohnathanM in post Re: Slight to Heavy Vibration between 45-55 MPH
Wouldn't a tire rotation and ba...
05-05-2016
12:41 PM - cp-the-nerd quoted SBUBandit in post Re: Major Electrical Issue. Brought to dealership. Hopefully this issue is fixed.
Corrosion on electrical contac...
04:59 AM - brazuka quoted SBUBandit in post Re: Slight to Heavy Vibration between 45-55 MPH
Just out of curiosity do you h...
05-04-2016
07:19 PM - AnnaBu2012 quoted SBUBandit in post Re: Replaced the steering wheel.
Wheel looks great. Sucks that...
04-23-2016
05:36 PM - SBUBandit quoted Malo83 in post Re: Q's about upgrading 2010 LT exhaust
Chevrolet Part - 25919219 |...
04-22-2016
12:41 PM - cp-the-nerd quoted SBUBandit in post Re: Q's about upgrading 2010 LT exhaust
I agree with cp's post. One o...
03-20-2016
05:58 PM - SBUBandit quoted warrior1350 in post Re: How to install factory fog lamps
how do the factory lights mount,...
03-17-2016
01:11 PM - AnnaBu2012 quoted SBUBandit in post Re: Led Conversion Questions
I'm also in the process of doi...
09:55 AM - JohnathanM quoted SBUBandit in post Re: Auto headlights with Always Bright Dash?
This is also how all 3 Malibus...
06:45 AM - SBUBandit quoted DrivenDaily in post Re: Auto headlights with Always Bright Dash?
My former '09 2LT, my former '11...
03-16-2016
07:51 PM - JohnathanM quoted SBUBandit in post Re: Auto headlights with Always Bright Dash?
... that being one. SBUBandit, I did double check...
01:15 PM - AnnaBu2012 quoted SBUBandit in post Re: What's your take on AXIS Sport wheels?
No reprogramming necessary, ho...
11:03 AM - SBUBandit quoted JohnathanM in post Re: Auto headlights with Always Bright Dash?
Geez, SBUBandit... that was jer...
07:55 AM - JohnathanM quoted SBUBandit in post Re: Auto headlights with Always Bright Dash?
...me lights. Geez, SBUBandit... that was jerky......

  Garage

  2010 Chevrolet Malibu
  2010 Chevrolet Malibu
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome